Koivikon Tukikodit - tutummin Koivari - tarjoaa moni ammatillista ja intensiivistä psykiatrista tukea/kuntoutusta nuorille ja nuorille aikuisille sekä heidän perheille, joiden elämäntilanne vaatii omien voimavarojen tukemista.

 

 

KENELLE/MILLOIN?

- Psyykkisesti oireilevat nuoret /psykiatrinen kuntoutuminen
- Itsenäistyvien nuorien tukeminen
-Trauma- ja dissosiaatiohäiriöiden vakauttaminen
-Erityisperhetyö/Perhekuntoutus
- Mielenterveys-/päihdekuntoutujat

 

MITEN?

- Tuettu asuminen Koivikon vuokra-asunnoissa

- Ammatillinen tukihenkilötoiminta

- Erityisperhetyö, nuoren- ja perheidenkuntoutusta omaan kotiin. Ammatillisessa työskentelyssä yhdistyvät nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria, lastensuojelu sekä laaja-alainen verkostotyöskentely.

- Kuntouttava yksilöohjaus

 yhteystiedot

 

Kahtahalle kulkee joka tie:
jostain pois ja jotain liki vie

-Tuntematon