Koivikon Tukikodit  tarjoaa intensiivistä psykiatrista tukea/kuntoutusta nuorille ja nuorille aikuisille sekä heidän perheille, joiden elämäntilanne vaatii omien voimavarojen tukemista.

 

 

MITEN?

- Ammatillinen tukihenkilötoiminta

- Erityisperhetyö, nuoren- ja perheidenkuntoutusta omaan kotiin. Ammatillisessa työskentelyssä yhdistyvät perheterapia, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria, lastensuojelu sekä laaja-alainen verkostotyöskentely.

- Kuntouttava yksilöohjaus

 
 

Kahtahalle kulkee joka tie:
jostain pois ja jotain liki vie

-Tuntematon